டிகில்ட் மீடியா-விற்கு பின்னால் இயங்கும் உற்சாகமான மனிதர்களை உங்களுக்கு அறிமுக படுத்துகிறோம்.பல்வேறு கல்வி மற்றும் கலாச்சார பின்னணியில் இருந்து வளர்ந்தது எங்கள் குழு.கூச்சம் கொள்ளாமல், எங்களுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள்! உங்களை பற்றி இன்னும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம்.


Directors

Roshni Mahtani

Founder & CEO

In addition to running the Asianparent, Asia's number 1 parenting website, Roshni is also Co-Founder of the Female Founders Network, Board Member of TiE Singapore, and Mentor at JFDI. She's also an Executive Producer of Untouchable: Children of God, a documentary on child trafficking in India.Management

Nadine Yap

Chief Product Officer

Carla Perlas

Senior Vice President, Content

Diora Henson

General Manager (Singapore)Brand Solutions

Jean Ong

Head of Sales

Anjali Pathak

Senior Account Executive, Brand Solutions

Cindy Lee

Senior Brand Solutions ExecutiveEditorial

Deepshikha Punj

Head of Content

Ally Villar

Content ProducerTech

Alvin De Cruz

Head of EngineeringFinance

Grace Lee

Global Finance Controller

Deepthi Chittaranjan

Senior AccountantMarketing

Kallarakkal Vineeth Vidyasagar

Head of Marketing

Chervy Wong

Marketing Executive

Nur Anisah Rashid

Marketing Executive (App)Campaign Management

Jasmine Lim

Campaign ManagerResearch

Sumir Josan

Research ManagerVenture Capital

Erh Jia Fu (Gray)

Venture Development Associate

Kartikeya Jaiswal

Investment Analyst