உறவுகள்

உறவுகள்

ஒரு ஆரோக்கியமான, அன்பான மற்றும் வளர்ப்பு உறவைக் கொண்டிருக்கும் திறன் அனைவருக்கும் எளிதாக இல்லை. இங்கே, நீங்கள் வாழ்க்கையின் உயர்வையும் தாழ்மையையும் அடைய உதவுவீர்கள், ஒவ்வொரு முக்கிய உறவையும் புனிதமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்!
ஜெனிலியா தேஷ்முக், கர்ப்பகாலம்  உங்கள் வாழ்க்கையின் சிறந்த நேரமாக இருக்க முடியும்என்று ஐந்து முறை நிரூபித்திருக்கிறார்!
நான் ஏன் என்  மகளை  சோட்டா  பீம் மற்றும் பல கார்ட்டூன்களை பார்க்க அனுமதிப்பதில்லை
ஒரு தாயாகிவிட்ட பிறகும் இந்த  5 விஷயங்களை நான் கைவிட மாட்டேன்
"டிவோர்ஸை தவிர்க்க இரண்டாவது குழந்தையை திட்டமிட்டோம்"
இந்திய ஆண்கள் வீட்டிற்கு 19 நிமிடங்கள் மட்டுமே செலவிடுகிறார்கள், பெண்கள் 298 நிமிடங்கள் செலவிடுகிறார்கள்!
என் குழந்தை தன்  குழந்தை இல்லை  என்று என் கணவருக்கு தெரியாது!
"எனக்கு காதல் திருமணம் நடந்தது...இப்பொழுது அதற்காக  வருந்துகிறேன்"
""என் கணவருக்கு ஒரு கடிதம் " கணவருக்காக ஒரு தாயின் பாராட்டு
ரேகா தன் நெற்றியில் குங்குமம் அணிவதற்கு இதுதான் உண்மையான காரணம்