சாமந்திப்பூ

சாமந்திப்பூ

ரிலாக்ஸ். ஒரு கப் டீ. நீ மீதமுள்ள, அம்மாவை தகுதி. உன்னுடைய குடும்பத்திற்கு அன்பையும் அக்கறையையும் அளிப்பதற்காக உன்னுடைய கடின உழைப்பு அனைத்தையும் நீ செய்திருக்கிறாய், அது மிகவும் விரும்பியதற்கும் எனக்கு நேரம் தேவைப்படுகிறது. ஒரு விரைவான மானி-பேடி, ஆழமான திசு மசாஜ், முகத்தை புத்துணர்ச்சியடைதல் அல்லது மலிவான ஷாப்பிங் ஸ்பிரீ ஆகியவற்றைத் தாங்குவதற்கான வழிகளைக் தேடுகிறீர்களா? இங்கே பரிந்துரைகளைக் கொண்டிருக்கிறோம்.