உறவுகள்

ஒரு ஆரோக்கியமான, அன்பான மற்றும் வளர்ப்பு உறவைக் கொண்டிருக்கும் திறன் அனைவருக்கும் எளிதாக இல்லை. இங்கே, நீங்கள் வாழ்க்கையின் உயர்வையும் தாழ்மையையும் அடைய உதவுவீர்கள், ஒவ்வொரு முக்கிய உறவையும் புனிதமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்!

"டிவோர்ஸை தவிர்க்க இரண்டாவது குழந்தையை திட்டமிட்டோம்"
ரேகா தன் நெற்றியில் குங்குமம் அணிவதற்கு இதுதான் உண்மையான காரணம்
விவாகரத்தினால் உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் இதுபோல் பாதிக்கும்
உங்கள் மனைவி மனஉளைச்சலோடு இருப்பதன்  உண்மையான காரணங்கள் இவை!
கணவர்கள் தங்கள் மனைவிகளிடமிருந்து கேட்க ரகசியமாக விரும்பும் 9 பாராட்டுக்கள்
"என் கணவருக்கு ஒரு கடிதம் " கணவருக்காக ஒரு தாயின் பாராட்டு"
என் குழந்தை தன்  குழந்தை இல்லை  என்று என் கணவருக்கு தெரியாது!
இந்திய ஆண்கள் வீட்டிற்கு 19 நிமிடங்கள் மட்டுமே செலவிடுகிறார்கள், பெண்கள் 298 நிமிடங்கள் செலவிடுகிறார்கள்!
இந்த 4 வழிகளில் உங்கள் குழந்தையை உணர்ச்சி ரீதியாக துன்புறுத்துகிறீர்களா ?