தாய்ப்பால்

தாய்ப்பால் கொடுப்பது, புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பொதுவாக விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்புகளில் ஒன்றாகும். தாய்ப்பாலூட்டுவது என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுவதற்கு எங்களுக்கு உதவுங்கள், அது கொண்டுவரும் நன்மைகள் மற்றும் இரண்டு முறை மற்றும் குழந்தையின் உணவு முறைகளை எப்படி எளிதாக்குவது. தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு பால் வழங்குவதற்கு ஊட்டச்சத்து குறிப்புகள் உள்ளன.

உங்கள் குழந்தைக்கு போதுமான தாய்ப்பால் வருகிறதா? இதை இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் .
லாக்டோனிக் துகள்களால் தாய்ப்பால்  சுரத்தல் அதிகரிக்குமா?
தாய்ப்பால் திறம்பட அதிகரிப்பது எப்படி
குழந்தைகளிடம்  நாவடக்கம் : இதைப்பற்றி தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள்
உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்த 10 ஸ்மார்ட் வழிகள்
தாய்ப்பால் திறம்பட அதிகரிப்பது எப்படி
பாலூட்டும் தாய்மார்கள் : உங்கள் குழந்தை போதுமான அளவு பால் சாப்பிடுகிறதா?
தாய்ப்பாலை நிறுத்த குழந்தைக்கு கொடுக்ககூடாத 17  உணவுகளில் தேன் ஒன்றாகும்?
தாய்ப்பால் ஊட்டலும்  வயிற்று சுருக்கமும்