contact the asian parentcontact2contact3contact4

இந்தியாவில் வசிக்கின்ற நகர்ப்புற பெற்றோர்களிடமிருந்தும் பெற்றோர்களிடமிருந்தும் இலக்காகக் கொண்ட ஒரு இலவச ஆன்லைன் சமூகம். ஆங்கிலம், மலாய், இந்தோனேசியா, தாய், ஃபிலிபினோ, வியட்னாமீஸ், ஹிந்தி, தமிழ், பெங்காலி, சிங்களம், ஜப்பனீஸ், மாண்டரின், கன்றனியம் ஆகிய மொழிகளில் இது 11 நாடுகளில் மற்றும் 13 மொழிகளில் கிடைக்கிறது.

visitors

10 மில்லியனுக்கு மேல்

ஒவ்வொரு மாதமும் வருகை

page_views

30 மில்லியனுக்கு மேல்

மாதாந்திர பார்வை

fb

4.1 மில்லியன்

க்கும் அதிகமான

தாய்மார்களை சென்றதைந்தது
gplus
1,000,௦௦௦- கும் மேலான

வாசகர்களை கூகிள்

+இல் இணைக்கிறது.