30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

30 வயதிற்குள் வாழ்க்கை முடிந்து போகும் என்று நினைக்க வேண்டாம்.ஏனெனில் இந்த பெண்களின் வாழ்வின் இனிய ஆரம்பம் 30 வயதிற்குமேல்தான் தொடங்கியது.

If a woman reached the age of 20, parents and relatives will be able to crawl on the wall to see the groom. At the age of 25, she "will start to find the right match, because" the age does not have a problem with the agenda ".

For many independent women, age is just a number. They know that the love of romance is not age dependent.Before turning into marriage, these women have proven to live their lives!

Do you know who they are? Our famous silver star stars.The distance they reach is a challenge for many women.First of all, women are self-assured and want to marry only after that.

Click on "Start Gallery" to find out about these women.

1. Urmila MadonkarMadonkar

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

At the age of 42, the actress has proved that she should never leave a marriage dreams. On March 3 last year, she married Mohsin Akhtar Meer (32)

Although her husband is more than 10 years younger than him, Urmila lives in a happy marriage. Urmila, who worked in Bollywood as a baby, is now a happy housewife.

2. Preity Zinta

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

The 42-year-old actress married Jean Goodneffe, who arrived in America on 29 February last year.

After seeing this couple, love has come, but I thought a little bit of settling.But enjoying a full-minded life and enjoying the key relationship goals!

3. Bipasha Basu

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

38-year-old Bengali actress Bipasha Basu was married to fellow actor Karan Singh Crow in a traditional setting on April 30 last year.

Bipasha has proved herself as an independent woman who values ​​honesty and hard work than herself.

4. Asin Tuttamkal

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

Last year, she was married to Rahul Sharma, co-founder of Micromax, and married on January 19 last year at the Delhi Private Festival.

Asin recently celebrated the wedding anniversary, she shared a photo on the social network that she did not see from her album.

5. Thea Mirza

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

The 35-year old former Miss Asia Pacific's long-time friend, Sahil Sangha, was married on October 18, 2014.

In many moments, Thia says, "All married actresses are going to break this myth, I'm not going to grow and grow in the number one."

6. Shilpa Shetty Kundra

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

41-year-old actress Shilpa Shetty married Raj Kundra. Married on November 22, 2009.

Now he is a four-year-old and has a son. This fitness enthusiast has shared with the media that he loves his husband more than ever.

7. Aishwarya Rai Bachchan

30 வயதிற்கு பின் திருமணம் செய்துகொண்ட 7 பெண் பிரபலங்கள்

This former Miss World is now 43 years old. After a very good marriage, she is the mother of a four-year-old girl. Even though she is two years old with her husband, her life and energy are important in life,

Actually, she is happily married to her best friend.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent