ரஜினிகாந்தின் மகள் சௌந்தர்யா மற்றும் கணவர் அஸ்வின் விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர்!

ரஜினிகாந்தின் மகள் சௌந்தர்யா மற்றும் கணவர் அஸ்வின் விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர்!

சென்னையில் உள்ள பெரும்வணிகர் அஷ்வினுக்கும் சௌந்தர்யாவிற்கும் திருமணமாகி 7 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டில் இருவருக்கும் வேத் என்று பெயர்சூட்டப்பட்ட ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

The Times of India news release reported that the daughter of legendary actor Rajinikanth's younger daughter Soundarya was officially given a mutual divorce.

7 years after marriage to Ashwin and Soundarya in Chennai. In 2015, both were born baby boy named Ved.

Soundarya, who lived separately for the past seven months, has agreed to mutual division, because of the lack of compromise.

He started his career as a graphic designer, Soundarya. She was also the first film director and director. She was the first female director to be Rajinikanth's father in Kochadaiyaan!
ரஜினிகாந்தின் மகள் சௌந்தர்யா மற்றும் கணவர் அஸ்வின் விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர்!

Kochadaiya is India's first Motion Capture film. In this year, Nandivara won the NDTV Best Indian Award for the year 2014. He is also the owner of the Bigger Producer.

Although the child's custody is not decided, we pray to God for the sake of child and family. Divorce can be harmful to the child's development. If the child is saved by the trauma between the two, it is a great benefit for the baby.

Divorce and divorce-a few things to keep in mind :

1. Do not be cynical about the mate before the child:

To avoid unnecessary thoughts, do not despair about your husband before your baby.

The differences between the two of you and the crime games do not affect the child.Everyone should give up some things for the child's well-being.If you want to talk to your husband or wife in front of you, talk directly. Do not send the baby to the messenger

2.Wait, Live :

It does not mean that the child will not get enough love because some areas of life do not get enough justice.

Even if the child does not have the same situation. Tell me the important principles of love, affection and sympathy.Mother and father's love will certainly be available to the child.

3. Do not Want to Choose Your Parents:

If you are angry, lonely, or frustrated, relax your breathing exercises, cries or eat your favorite food. For no reason, do not tell your child to choose his favorite parents.This will hurt your child mentally.

4. Celebrate important days and events together:

Birthday, year festivities, awards, and graduation ceremonies should be celebrated for the child, even though it is a child's life. In this way, the baby does not have a dependence on a particular parent. The child needs your support

Make a balance for honesty and hidden truths for your child's growth:

It is important for a child to understand what is happening in his life, and some things are obviously hidden and some things are hidden. The child who understands what's going on does not mean why it's happening.

Children will talk about what's going on at home in the school and in school. It's important to wait until the maturity of the matter.

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent