மகன் யாஷ் 3 வது பிறந்தநாள் கொண்டாடும் தருணத்தில் நடிகை பூமிகா சாவ்லா மீண்டும் வெள்ளித்திரைக்கு வருகிறார்

மகன் யாஷ் 3 வது பிறந்தநாள் கொண்டாடும் தருணத்தில் நடிகை பூமிகா சாவ்லா மீண்டும் வெள்ளித்திரைக்கு வருகிறார்

எம்.எஸ் தோனி என்ற ஹிந்தி திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் நடிகை பூமிகா வருகை தந்தார்

After the success of "Teranam" with Salman Khan, actress Bhoomika became famous in Bollywood. Nevertheless, he concentrated on Tamil and Telugu films to mark his own stamp in South India.

Yuukudu, Khushi and other films, which have worked well in the film. However, in 2007, the famous yoga instructor married Bharat Tagore.

 

Like all Indian actresses, Bhoomika began to focus on her family life after marriage. And in 2014 she became a mother of a son. Now, when she was three years old, she started acting in films again. Actor Nani is going to play a minor role in 'Middleshawkas Abhayi' (MCA).

She also appeared in a small role in last year's Hindi film MS Dhoni .  

"Now I am acting in the MCA, Tamanna and Prabhu Deva in a Tamil film and Hindi film," says Bhoomika.

 

For a few years his son was away from the cinema. Still, he is acting as much as possible.

"I'm working in Tamil and Hindi as much as I can." My family is helping me and I can work quietly, even if I leave the child.

 

The baby is giving birth to a mother

Speaking of motherhood, Bhumika, in the world

There is no perception.

"When a mother gives birth to a child, I believe that I will give birth to a child and a mother with a baby, and this is a new beginning for both," The Times of India said in a recent interview.

"At the stage of motherhood, I have gone through many sleepy nights, but this is the most wonderful of the world

Feeling ".

We have a hope that we can start the journey through Bhoomika and start our curtain tour. Congratulations Bhoomika!

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

theIndusparent