நம்ரதா ஷிரோத்கர் மற்றும் மகேஷ் பாபுவின் பெற்றோருக்குரிய பாணி நம்மை நெகிழவைக்கும் .அதை நிரூபிக்கும் ஒன்பது படங்கள் இதோ!

நம்ரதா ஷிரோத்கர்  மற்றும் மகேஷ் பாபுவின் பெற்றோருக்குரிய பாணி நம்மை நெகிழவைக்கும்  .அதை நிரூபிக்கும் ஒன்பது படங்கள் இதோ!

டோலிவுட்டின் முதல் குடும்பம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த குடும்பம், மகேஷ் பாபு மற்றும் அவரது மனைவி நாம்ரதாவின் பெற்றோர் பாணியில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் முக்கியமான வாழ்க்கை பாடங்கள் உள்ளன.

When the famous Telugu actor Mahesh Babu married Bollywood actress Amrita Shirodor, her feminist fans were very disappointed. After 11 years, the love and simplicity of this couple is the subject of many.

Mahesh Babu is a family man. He will spend time on his family from his busy schedule.Mrata also gave up his Bollywood dream to take care of the family. Mahesh Babu has repeatedly pointed out that the reason behind the success of his success is the factor.

Mahesh Babu said in an interview: "Manorama is an honest lady who will do whatever she thinks in her mind.

Look at these 9 pictures of their parents' style of mixing modern and traditional styles

The # 1 family will be happy to enjoy all the happiness

Brahmotsavam diaries..pune shoot .. Met up with family ... Fun times !!

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

# 2 Children's happiness is their happiness

# 3 From time to time, kids are well aware that they need to break

No place like fisherman's wharf !! ????????best Goan food ...

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

Goa and it's glory ❤️❤️

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

Read the next page to see why we love the parenting style of parents of Maahesh and Mahesh Babu!

No more than # 4 family

He left his full-time Bollywood career to care for his family, and he left his profession with self-interest, with the principle that there was nothing above the family

"When money, prominence and fame are comparable to family, everything will be dimmed." His life is moving around with his children, "he said.

http://www.ritzmagazine.in/2016/03/strength-of-a-woman-namrata-shirodkar/ the whole interview ????

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

# 5 Thinking that their children should learn about their traditions

Family ties ????????

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

Bhau beez❤️❤️pure pure love ????????happy happy Diwali ✨✨

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

# 6 Love for more children

Snug and warm ❤️❤️

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

Read the next page to see why we love the parenting style of parents of Maahesh and Mahesh Babu!

# 7 will allow children to play happily

Fun n games at Plabo ????????the best kids place finally arrives here ????????

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

# 8 is a support and support for growing children

????????

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

❤️❤️❤️happy friendship day all :)

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

# 9 Never forgot to celebrate their special moments

Best friends forever ❤️❤️❤️

A photo posted by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) on

Written by

theIndusparent