கேட் மிடில்டன் குழந்தைகளுக்கு அரிதாக புதிய துணிகள் வாங்குவதற்கான 5 காரணங்கள்

கேட் மிடில்டன் குழந்தைகளுக்கு அரிதாக புதிய துணிகள் வாங்குவதற்கான 5 காரணங்கள்

கேம்பிரிட்ஜ் டச்சஸ் தனது குழந்தைகளின் ஆடை அலங்காரத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மிகவும் குறிப்பிட்ட காரணங்கள் உள்ளன. அவை என்ன என்று தெரிந்துகொள்ள மேலும் படியுங்கள்

Kate Middleton wants to keep his clothes simple, even if the world stands in her fashionable clothes

Unlike other celebrities, he does not try to reuse a once-used dress.

The Daily Mail reported in the UK that the state of affairs, Queen Tha, has five reasons for reconstructing the same pants.

1. The family is a normal family

In royal photographs, Kate is not embarrassed to wear cheap clothes for the baby. Other Hollywood celebrities will always wear designer clothes for kids.

 
royal baby outfits 2

2. Reduce the choreography

The clothes wearing for her baby do not want to increase the love of any brands or designers.

Read more to learn why children do not buy clothes often

3. Trying to connect with children in the past

The family of the royal family is dressed up for children, telling the family the story of children. Prince William's dress will be put to Prince George.

During Charlotte's baptism, the husband William, who was wearing a 30-year-old dress for his son George, wore his sister Gary.
royal baby outfits 3

4. He wants to reduce the media attention

The biggest thing Kate wants is that the media should never be around the children.

royalbaby outfits lead

5. Simplicity and tradition is important

Children should be children. Do not be famous.

The cost of traditional costumes in England is more expensive, as Kate has traditionally traditioned to her baby. Giving a small shop is often a caterer.

Despite media outreach attempts to raise children, they are always attracting media attention by pointing out.

Written by

theIndusparent