குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை! மும்பையில் உள்ள முக்கிய ஐபி பள்ளியின் அறங்காவலர் கே.ஜி. மாணவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்

குழந்தைகளுக்கு  பாதுகாப்பு  இல்லை! மும்பையில் உள்ள முக்கிய ஐபி பள்ளியின் அறங்காவலர்  கே.ஜி. மாணவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்

குழந்தையின் உடல் மீது காயத்தை கண்டறிந்த தாயார், என்.ஜி.ஓ நிறுவனத்தில் புகார் பதிவு செய்தார்.

To prevent a child from sexual abuse, the schools are doing all the effort. The CCTV cameras are installed everywhere and the administration does not enter any alien without the gate pass.

But what if you do not get out of school and have a major role in school management?

In this shocking news, a sexual complaint against a trustee and editor of a famous IB school in Mumbai has been reported. The two victims were three years of KG class students.

After seeing some injuries in a child's body filed a sexual assault case on May 18. The mother said that she suddenly saw a change in child behavior.

குழந்தைகளுக்கு  பாதுகாப்பு  இல்லை! மும்பையில் உள்ள முக்கிய ஐபி பள்ளியின் அறங்காவலர்  கே.ஜி. மாணவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்

Although no response was received from the school administration, news reports indicated that these crimes continued from January and February. The child's mother approached Mumbai based NGO and filed a complaint under Section 376 (2) of the Act and Sexual Offense (POCSO) against the Trustee Has registered.

"One of the children is a baby girl, and this incident came to light when she was in the wounds of the girl's heart."three year old children to the trustee's office. One of the children is a baby girl, and this incident came to light when she was in the wounds of the girl's heart."

"This is a three year old male child was raped," police officer said.three year old male child was raped," police officer said.

Spokesman DPP Rashmi Karandikar said, "The investigation is in progress and no one has been arrested yet."

However, the trustee, who was charged with a report by email to the parents,

"When the school is growing up.The darkness of the world is surrounding us, and I'm preparing myself to overcome such difficulties as I am preparing my students for the unexpected change of life.But it is true that I will make it clear that this allegation is baseless."

To avoid negative advertising, the name of the school is kept indirect. Social media reports suggest that it will be an important school in the suburbs of West Mumbai.

//platform.twitter.com/widgets.js

The school has been identified as Trita International School in the through through surveillance. However, there is no official evidence to confirm this.

Source: www.theindusparent.com

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

theIndusparent