ஒரு தாயின் ஒப்புதல்: ஜிம்முக்கு போகாமல் எப்படி 25 கிலோ குறைத்தேன்

ஒரு தாயின் ஒப்புதல்:  ஜிம்முக்கு  போகாமல் எப்படி 25 கிலோ குறைத்தேன்

நான் எல்லாவற்றையும் அளவாக சாப்பிடுகிறேன்.இதை தொடர்ந்து பின்பற்ற மிகவும் எளிதாக இருக்கும்

நான் ஒரு உடற்பயிற்சி நிபுணர் இல்லை. எந்த குறிப்பிட்ட உடல் வகை அல்லது  வடிவத்தை பரிந்துரைக்கமாட்டேன். எந்தவொரு ஆரோக்கியமற்ற அல்லது மேலோட்டமான முறைகளைப் பயன்படுத்தாமல் ஒரு ஆரோக்கியமான எடையை அடைவதே என்  கதை.

மற்றவர்கள் என்னை " குண்டு" என்று அழைப்பதை விட, என் இடுப்பளவு நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே போனதைப்பற்றி எனக்கே வருத்தமாக இருந்தது.என் உடலை பலர் கொச்சைப்படுத்தினர் . என் படத்தை நான் ஷேர் செய்கிறேன். இதனால் யாராவது பயனடைந்தால், எனக்கு சநதோஷம்தான்.

debo-before

இயற்கை வழியில் எடை குறைக்க முயன்றேன். ஸ்டார்விங் மற்றும் டயட்டிங் என்று செய்யாமல்  தொடர்ந்து இயற்கை  முறையை  பின்பற்றினேன்

My second child was about a year old when I was about a year old. I was shocked by professional and personal stress. I was shocked by the heavy weight and the median. I had 80 kg, 34 inches and 5 "5 inches high. I thought I would not be able to reduce this momentum.

Now I am 35 years old, I have 54 kg weight and 28 inches. My purpose is to maintain this weight.

My notes made it easy to work even though - no photoshop job in my photos. These are 100 percent true.

1. I missed the sugar

I do not like the sweet candy so I will add a spoon wheel in my tea in front of the dark chocolate, ice creams or soda completely (even my kids will not touch it). Now I have stopped that too.If first tasted differently, now I can not taste the sugar drinking sugar.

2. Low salt, low fried foods 

I've started to add less salt to the food I was eating.I'll eat fried food once in the math.First it was difficult to leave.As it is, your body will automatically reject junk food.When you eat fried food you will have a model. I started eating lots of fruits and vegetables. I missed the processed foods.

3. Lunch at 1 o'clock before dinner at 7 o'clock

Delaying lame and dinner with me is very common. However, I started lunch at 12 to 30 o'clock in the morning and finished dinner at 8 o'clock.I am sleeping late because I'm hungry, and I'll drink tea in a chamomile. This gives the body freshness

4. Exercise
debo-now

I do not like gym. But I walked through a walk 1 or 2 kilometers a day. At one point I started walking 10 times a day, at least 4 or 5 times a week.You can walk or run like your convenience.

Start with every day you know the layout you want.Actually, I will work at homegrants and planks. You can easily install these missions in the smartphone or watch them online .. I live on the 16th floor.That is why I go upstairs 3 -4 times a week.

5. I drink 6 to 8 liters of water a day

Fortunately, I've always drank a lot of water. In addition, you will drink a lot of natural tea. This will also add liquid intake.

6. Smaller areas 

I'll have a small plate. First, I'll take my time to finish it slowly, along with a very small amount of rice. I'll put some more rice if needed. I can avoid eating too much.

This is what I did.I'll eat everything.It's easy to follow this. If you find my tips useful, let me know :)

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent