உங்கள் திருமண லெஹெங்காவை மறுசுழற்சி செய்ய இந்த 7 வழிகளை முயற்சிக்கவும்

உங்கள் திருமண லெஹெங்காவை மறுசுழற்சி செய்ய இந்த 7 வழிகளை முயற்சிக்கவும்

நீண்டநாளாக உங்கள் திருமண லெஹெங்காவை பூட்டியே வைத்துளீர்.இதை மீனும் உபயோகிக்க நேரம் வந்துவிட்டது.அதை எப்படி செய்யலாம் என்பதை இங்கே காணலாம்

By searching for my wedding lehenga for several months, I found a beautiful cherry ray-silk lehga. If there was an additional jerry materiel, it would have been more tempting.

After three years of marriage, I'm going to wear again for my brother's wedding (does Geneah remember her wedding dress for her brother's wedding?)

உங்கள் திருமண லெஹெங்காவை மீண்டும் உபயோகிக்க , நீங்கள் செய்யக்கூடிய சிலவிஷயங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.

1. எடை இழக்க முயற்சி செய்யுங்கள்

A photo posted by anitadongre (@anitadongre) on

பளபளப்பும் பிரகாசமும் இல்லாமல் திருமண லெஹெங்கா முழுமை அடையாது.மூன்று தொங்கட்டானை மாட்ட சொல்லி உங்கள் டெய்லரை எப்படி படுத்தி இருப்பீர்கள் என்று யோசித்துப்பாருங்கள்.வேறு ஒருவர் திருமணத்திற்கு நீங்கள் உபயோகிக்கவேண்டுமென்றால்,உங்கள் லெஹெங்காவின் அடர்த்தியை குறைக்க சொல்லலாம். நீங்கள் நடப்பதற்கு இன்னமும் எளிதாக இருக்கும்.

2.  அனார்கலி உங்கள் தோழி

A photo posted by anitadongre (@anitadongre) on

Make your wedding lehenga a beautiful anarchy.Take your lehenga dense cloth and tell the thin cloth to dress up.Take your reheated lehenga dress up!

Well, the old lehngka and the new one knows that. Look at this Ana Tonga's lehnggae and give your designer a midnight cylinder

Read the next page to find out if the old lehga can be renewed in any other way!

3. Use only the skirt

A photo posted by Manish Malhotra (@ manishmalhotra05) on

You can use Lehhenga's skirt with a simple shirt. Your traditional lehenga gives a modern look. That's the eyes on you! We love this combo of Alya Patti

4. Wear with jacket

A photo posted by Manish Malhotra (@ manishmalhotra05) on

You can wear your wedding lehenga with a long jacket.With my engagement lehgaga wearing a shirt jacket with my girlfriend's wedding we hit!

Manish Malhotra Lehanga can be placed in front or both of your slip like Kareena Kapoor wearing.

Read more about how to use lehgaga again by color matching

5. Play with Color Blanking

A photo posted by Manish Malhotra (@ manishmalhotra05) on

There is no need to wear your wedding lehenga with the same color split. Color Blanking Trend in this period. If you are going to your friend or relative's wedding, you can avoid any shades

Wear a color split. Pay attention to your outfit for more refinements. Look at the Manish Malhotra Lehenga wearing Pumika Petnegger

6. Mix and Match

A photo posted by Manish Malhotra (@ manishmalhotra05) on
(Image courtesy: Instagram )

Lehenga is not necessary to split the façade with lehngga. How to wear with a salwar and glazed dress. Or you can wear Lehga's dupatta with normal salwar and kameez. Let's see how cool dupatta wearing kajol with his normal salwar

Read how to use Lehgaga again through two distinct ways! Continue reading

7. He is like a sari

A photo posted by Sabyasachi Mukherjee on @sabyasachiofficial on

Do not you know what to do with long long darts? Then what if it is used as a sari? Wear a sari like a sari with a casual touch and a glossy split. Let's finish your outfit with a beautiful charm.And with all your eyes on you!

8. Do not change anything

A photo posted by Manish Malhotra (@ manishmalhotra05) on

Your love for Lehenga is not a change to you sometimes, but if you have such a condition, leave it as if you did not like it before. Wear your dandruff with big Kuntan earrings and necklaces.That's all!

9. Cut off

A photo posted by Sabyasachi Mukherjee on @sabyasachiofficial on
(Image courtesy: Instagram )

Hearing will be difficult.But what is to do with the wedding leahnga dirty? You can cut the modifier in the Anarkali, Salwar and jacket jacket. You can also design your lehenga like this awesome lehenga of Gryna Kapoor, which gave you a new life for your old remembrance

Written by

theIndusparent