உங்கள் கருகமணி தாலியால் கணவருக்கு கெடுதலும் துயரமும் ஏற்படுமா?

உங்கள் கருகமணி தாலியால் கணவருக்கு கெடுதலும் துயரமும் ஏற்படுமா?

கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பெண்கள் கற்கள் மற்றும் சுத்தியல் கொண்டு தங்கள் கருகமணி தாலியை உடைக்கிறார்கள். ஏன் என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

A few days ago, some people spread a rumor in Karnataka.This rumor has created a stir among married women. Women and women in Karnataka and Andhra Pradesh have started to break their dalits with stones and hammer

Rumors say that karakamani had a bad reputation for her husband. Most of the women who believe in it have started breaking their nurse.

More than women who broke some parts of the chain are more women who have completely broken their hairstyle for their husbands protection.This trace is in parts of Koppal, Chitradurga, Palari, Davanakare and Raichur districts.

Is this rumor true? Will your husband get hurt by black hair?

mangalsutra

This is the real reason for the scandal

Rumor is fake. There is no truth in this.

However, the Karnataka State Government's Women and Child Development issued a public appeal to prevent the women's safety. Asked to stop women's worry, they demanded that such baseless rumors be misinterpreted.

An expert in a daily newspaper explained that there was no link between red and black beads or corals.

"" There is no connection to the red coral and the life of one person. "He said," He has been associated with Dalai for centuries because of the color of the crown (called Hawala in Kannada)

Despite a rumor, Dalia's importance in women's lives reflected their fear of women

The importance of Thali in India

Thali is believed to have emerged from the south. In most of the states in the region, Thali has great respect. Apart from being a mere decoration, Thali has great respect and respect.

Thalai is a symbol of chastity and marriage respect, and as a sign of commitment between a married husband and wife. Some women believe that the child is too defenseless (believing in rumors too)

We will leave your belief in this belief!

Source: theindusparent

Written by

theIndusparent