இருமல் அல்லது தும்மும்போது சிறுநீர் கசிகிறதா? உங்களுக்கு இந்த பிரச்னை இருக்கலாம்

இருமல் அல்லது தும்மும்போது சிறுநீர் கசிகிறதா? உங்களுக்கு இந்த பிரச்னை இருக்கலாம்

எளிய மருந்துகளை கொண்டு இந்த பிரச்சனைக்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம்!

Every time you sneeze or cough, do you bite urine without losing your lip? The answer is yes, this is the name of the uraniari inkuninenes. Most Indian women affected by this problem are shy to say

A lot of women are affected by urinary contamination as urinary ingenuents. But they are shy to say this. However, if you circulate the urine of cough or sneezing, you say yes. "At least 50 percent of women are after this pregnancy," said Dr Rahul Manjanta, feminist physician Pushpavati Singhania Research Institute (PSRR) New Delhi.

What is urinary ingenuity?

Urinary ingenuity means kidney incontinence. Loss of urinary control is a serious problem. The severity can last until the urge to urinate a little bit of urine when it comes to the urine.

Dr Monsanto says that the urinary deterioration is due to the stomach upset after delivery.

vagina

"After delivery, the muscles become loose. This causes the kidneys to lower urine regulation. In some cases simple kidney infections also lead to urinary control. But it can be completely cured," says Dr. Manjunda.

The Mayo Clinic lists the following types of kidney synchogues:

1.  Stress Sync : Cough, Sneeze, Smile, Exercise or weight gain can cause pressure in your urine. This will cause tiny leaks.

2.  Emergency Synchronization : Urgent Urinary Injection After Immediate Urgency, Urgent Urinary Gas Leaks. The whole urine occurs in the urine. This can also cause a kidney infection.

3. Excessive synergies: Most of the urinary tract infection occurs when the kidneys are completely absent.

4. Functional synergies : Physical or mental retardation can lead to such a problem over time

5. Mixed synchronization. You are experiencing more than one kidney sync.

Finding the cause

"The problem is that the urine is not controlled and it's not explicitly acknowledged." In a timely manner, the kidney specialist will have to talk and treat it in simple treatment, "says Dr. Monsanto.

Read the next page to learn about the causes and treatments of kidney dysfunction Continue Reading

Your doctor's overall assessment can help you and find the following factors.

1.Child infection : Kidney infections may damage your bladder and thereby strong urge to urinate.

2.பிரசவம்: புணர்குழாயால் ஏற்படும்  பிரசவத்தினால், சிறுநீர்ப்பைக் கட்டுப்பாட்டுக்கு தேவையான தசைகளை  பலவீனமாக்கப்படலாம். மேலும் சிறுநீர்ப்பை நரம்புகள் மற்றும் திசுக்களை  சேதப்படுத்தலாம்.

3. வயது: வயதாக, சிறுநீரில் உள்ள தசைகள் மற்றும் யூரேத்ரா வலிமையை இழக்கிறது.

தடுத்தல் மற்றும் சிகிச்சை

பெண்கள் மத்தியில் சிறுநீர் கழித்தல் பாதிப்பு பற்றிய சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில்,  மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் சிறுநீர்ப்பை கட்டுப்பாட்டைக் குறைவாக மதிப்பிடுகிறார்கள் என்று கண்டறியப்பட்டது.மிகக் குறைவான பெண்கள் மருத்துவ உதவியைப் பெற்றுள்ளனர் என்றும் தெரியவந்தது.

30-50 வயதுக்குட்பட்ட 2,000 பெண்களின் கணக்கெடுப்பில், 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பெண்களில் இந்த பிரச்னை கண்டறியப்பட்டுள்ளது.46 சதவிகிதம் பெண்கள், இருமல், தும்மல் மற்றும் மூச்சுத் திணறல் காரணமாக சிறுநீர் கழிப்பதில் பிரச்னை இருக்கிறது என்று கூறியுள்ளனர் . இவர்களெல்லாம் .மன அழுத்த ஒத்திசைவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.இன்னொரு 37 சதவிகிதம் அவசர ஒத்திசைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.(கழிப்பறையை சென்றடைவதற்கு  முன்னர் கசிவு)

vaginal stitches after birth

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், 31 சதவீதத்தினருக்கு நிலைமை மிகவும் கவலைக்குரியதாக இருந்தபோதிலும்,, 13 சதவீதத்தினர்  மட்டுமே டாக்டரை அணுகுவதில் தயக்கம் காட்டவில்லை.

டாக்டரை சந்திக்கத் தயங்குவதற்கான முக்கிய காரணங்கள், கூச்சம் ( (22 சதவீதம்) மற்றும் இதை பெரிதாக பொருட்படுத்தாத மனநிலை  (31 சதவிகிதம்) மற்றும் இதற்கு எந்த நிபுணரை அணுகவேண்டும் என்ற அறியாமை (34 சதவீதம்)

சிகிச்சை

In today's time, this problem can be easily solved. It should change some way of life. Doctors only recommend drugs designed to reduce the kidney failure.

Simple exercises like kailles help prevent kidney dysfunction. "Kagles will help strengthen the muscle and the gland, but in some cases, this treatment will help," says Dr Manunda.

In some cases, osteoporosis (which occurs when the uterine muscles are loose, can cause uterine embolism). This can be done by a simple operation.

The cost of surgery is between 50,000 to 150,000. Dr. Manjunda says, "Although this is the solution, it will help you come back soon.

Written by

theIndusparent