இந்தியாவில் கிடைக்கும் 5 குழந்தை ஃ பார்முலாக்கள்

இந்தியாவில் கிடைக்கும் 5 குழந்தை  ஃ பார்முலாக்கள்

குழந்தை ஃ பார்முலாக்கள் தாய்ப்பாலுக்கு நல்ல மாற்றாக இருக்கும், இந்தியாவில் கிடைக்கும் முதல் 5 குழந்தை ஃ பார்முலாக்கள் பட்டியலை படித்து அவற்றின் பயனை படிக்கவும்.

When you come to your child, your intuition tells you to give them the right to the children.

Though breastfeeding is the best way to increase the immunity of the baby, some people are not able to secrete breastfeeding. Alternatively, sometimes your baby can reject breast.

These formulas are the best alternative for breast milk

Formulas are being prepared as a substitute for breastfeeding. The existing formulas of the proceeds come in a number of brands. What would you choose best for your child?

How to choose child formulas

Form, protein and any type of carbohydrate must be used in its preparation.

Before choosing the formula, consult your doctor about your baby's milk allergies.

Normally, these three forms are formulas ready

1. Useful: No need to mix this formula. Most hospitalized children will be given immediate birth

2.Color: As the name implies, this formula should be given to the baby by mixing with water.

3tul: India, most of which are available in the Formula m is in this way. This is a long-term sustainability

5 Child and Formulas available in India

All formulas are available online. Read out its features and make a good decision

Baby formula1. Similac Advance Baby Formula Stage 1:

Minerals, carbohydrates and proteins are preferred for rich content, may be provided for children up to the age of six months.

Baby formula2. Nestlé Lactogen Baby Formula Stage 1:

There are items such as milk products, milk protein, soybean oil, corn oil, minerals, soya lecithin, vitamins, taurine and el-carnitine. There are nutrients required for the baby. Lactogen 2 and lactogen 3 can be given to children over six months

Baby formula

 

3.App 1:

At the recommended level, it is known to have DHA and arcticonic acid RHA, which are recommended for the development of the baby's brain. It contains fiber proteins.

Baby formula4. Formula 1 Child Formula:

. Try to give your child a breastfeeding together with the forex

Baby formula5. The Formula 1 of the Formula 1:

varalum குழந்தைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை சரியான அளவில் கொண்டுள்ளது.கால்சியம், மெக்னீசியம், வைட்டமின் டி மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது.ஒமேகா 3 மற்றும் ஒமேகா 6 கொழுப்பு-அமிலங்கள் இருப்பதால், மூளை வளர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவும்.குழந்தைக்கு ஆறுமாதம் ஆகும்வரை இந்த ஃபார்முலாவை கொடுக்கலாம்

Written by

theIndusparent